Zakaj študij podjetništva?

Razvijamo potenciale za podjetnost in ustvarjalnost

Podjetniški vikend na EPF leta 2013

Zakaj študij podjetništva? Ker se tekom študija osvojijo široka znanja s področja poslovnih ved in ekonomije, pridobijo praktične izkušnje že med študijem, vzpostavijo socialne in poslovne mreže ter povezave in dobi najboljša popotnica za nadaljnjo karierno pot.

Študentje se tekom študija usposobijo za zahtevna dela v različnih podjetjih in organizacijah in so sposobni odgovorno ter kompetentno opravljati svoje delo, naj si bo to v lastnem ali družinskem podjetju, mednarodni korporaciji, klasičnem malem podjetju ali drugi inštituciji podjetniškega ekosistema.

Študij podjetništva je tako namenjen vsem  podjetnim, ustvarjalnim in inovativnim posameznikom, ki želijo postati visoko zaposljiv kader ter z znanjem, izkušnjami, podjetnostjo in ustvarjalnostjo pomembno prispevati k uspešnosti lastnih podjetij ali organizacij, v katerih se bodo zaposlili.

 

 

Dolgoletne izkušnje poučevanja podjetništva

Uspehi študentov podjetništva na tekmovanjih

 

Zaradi dolgoletnih izkušenj poučevanja podjetništva na Ekonomsko-poslovni fakulteti – v letu 2018 namreč obeležujemo 25. obletnico poučevanja podjetništva na EPF UM – kjer smo orali ledino na tem področju in se vsa leta uspešno razvijali, smo pridobili znanja, izkušnje in povezave po vsem svetu. Ta nam omogočajo, da študentje pridobijo najnovejša tako teoretična, kot povsem aplikativna znanja, ki temeljijo na uporabi sodobnih metod in pristopov. S tem želimo prispevati k dvigu podjetniških znanj in podjetniških veščin najboljših študentov, s ciljem povečanja podjetniških aktivnosti mladih.

Število podjetij v katerih študenti aplicirajo teorijo, ki jo spoznajo v predavalnicah, je v vseh letih poučevanja podjetništva na EPF UM naraslo že na več kot 400. S predavanji gostujočih strokovnjakov iz prakse, obiski znanjih slovenskih (pa tudi tujih) podjetij, študijami primerov in drugimi aktivnostmi, se  študentje prav tako neposredno seznanjajo s podjetniško prakso in poglabljajo svoja znanja. Ob tem kot mentorji spodbujamo in podpiramo sodelovanje na najrazličnejših tekmovanjih, kjer so študentje podjetništva poželi že marsikateri uspeh, kot npr. tekmovanja ImagineCup, POPRI, Start-up vikendi ipd.

 

 

Tovarna podjemov

Ob tem velja omeniti tudi tesno sodelovanje s Tovarno podjemov, univerzitetnim podjetniškim inkubatorjem, ki traja že vse od leta 2001. V njej lahko podjetni študentje pridobijo dodatna znanja, neposredno uporabna za njihovo podjetniško pot.

O dobrih rezultatih študijskega programa priča tudi razpon zaposljivosti naših diplomantov tako v slovenskem kot mednarodnem poslovnem okolju. Številni prevzemajo vodenje družinskih podjetij, zasedajo vodilna mesta v slovenskih MSP-jih in tudi večjih gospodarskih sistemih. Nekateri pa najdejo zaposlitev tudi v subjektih podpornega okolja in drugih organizacijah.

 

Naši diplomanti so se uveljavlili na različnih področjih:

  • pri ustanavljanju lastnih in vodenju družinskih podjetij,
  • pri sodelovanju v projektih različnih ustanov in pri vodenju le-teh v okviru sistema za pospeševanje podjetništva in inoviranja, kot so lokalne in regionalne razvojne agencije, pospeševalni centri, tehnološki centri, inkubatorji ipd.,
  • v velikih podjetjih za vodenje notranjih podjemov ali spin-off podjetij ter drugih razvojnih projektov,
  • v finančnih ustanovah za vodenje projektov na področjih, ki so povezana s storitvami za mala in srednje velika podjetja,
  • v ustanovah državne uprave na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, katerih naloge so neposredno ali posredno povezane s pospeševanjem podjetništva in inovacijskih procesov,
  • v inovacijskih in tehnoloških agencijah,
  • v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in pospeševanjem podjetništva in inoviranja, ali takih, se ukvarjajo z izobraževanjem o podjetništvu in inoviranju.