Visokošolska strokovna študijska usmeritev Podjetništvo

Na visokošolski usmeritvi Podjetništvo izobražujemo mlade za širok nabor kariernih možnosti, s pridobljenimi znanji pa boste lahko gradili svojo kariero na obsežnem področju podjetništva.

Študij na usmeritvi Podjetništvo pritegne zlasti tiste, ki si želijo različnosti, zanimive kombinacije teorije in prakse ter navezovanja poslovnih stikov že med študijem. Študentje se namreč že med študijem seznanijo s številnimi praktičnimi napotki za ustanovitev in razvoj podjetja ter spoznajo podjetnike oziroma inovatorje ter njihove rezultate dela. Vse praktične izkušnje pridobljene med študijem, jim v kombinaciji s strokovnimi predavanji in literaturo omogočajo dobro osnovo za nadaljnji razvoj kariere na samostojni podjetnški poti oziroma na delovnem mestu, ki zahteva inovativnega, podjetnega in ustvarjalnega posameznika.

 

 

Smer je namenjena študentom, ki želijo:

  • pridobiti poslovna znanja,
  • razvijati svoje podjetniške sposobnosti,
  • pridobiti sposobnosti vodenja predvsem malih in srednje velikih podjetij,
  • prepoznavati poslovne priložnosti v okolju,
  • znati ustanoviti svoje podjetje ali prevzeti vodenje družinskega ali utečenega podjetja.

Visokošolska strokovna usmeritev Podjetništvo tako ni namenjena le študentom, ki imajo vizijo ustanoviti lastno podjetje, ampak tudi tistim, ki se nameravajo zaposliti v organizacijah vseh vrst ter zlasti tistim, ki si želijo različnosti, zanimive kombinacije teorije in prakse ter navezovanja poslovnih stikov že med študijem.

 

 

Dodatno angažirane študente podpiramo pri njihovih podjetniških aktivnostih in jim omogočamo udejstvovanje na podjetniških tekmovanjih in prireditvah (npr. ImagineCup, POPRI, Start-up vikendi ipd.). Spodbujamo timsko sodelovanje mladih s ciljem oblikovanja podjetniških ekip z obetavnimi idejami, ki so v nadaljevanju vključene v okvir Tovarne podjemov, univerzitetnega podjetniškega inkubatorja. V okviru predmetov ponujamo študentom dodatna znanja domačih in tujih strokovnjakov iz prakse.

 

Podrobnejše informacije in predmetnik

Predstojnik: mag. Matej RUS, višji predavatelj

Kabinet: K-105

Tel: ++386 (0)2 22 90 258

e-mail: matej.rus@um.si