Vloga poslovnih klubov pri vstopu na tuji trg

30. 11. 2018

V torek, 27.11.2018, je na Katedri za podjetništvo in ekonomiko poslovanja v okviru predmeta Mednarodno podjetništvo BM in za druge zainteresirane predaval Matej Hojnik, mag., o vlogi poslovnih klubov pri vstopu na tuji trg. Predavatelj, ki je predsednik poslovnega kluba Triglav-Rysy in ima večletne izkušnje z vodenjem omenjenega kluba in internacionalizacijo podjetij, je predstavil vlogo in pomen poslovnih klubov pri mednarodnem poslovanju podjetij ter podal primer poslovnega kluba Triglav-Rysy, ki deluje na trgu Poljske. Pojasnil je tudi značilnosti poljskega trga ter izpostavil njegovo privlačnost za slovenska podjetja.