Univerzitetna študijska usmeritev Podjetništvo

Mala in srednje velika podjetja, ki jih je 99,8 % v strukturi vseh podjetij v Sloveniji, potrebujejo posameznike, ki poznajo različna področja poslovanja podjetja. Ta znanja pridobite na univerzitetni študijski usmeritvi Podjetništvo, kjer poskrbimo za povezovanje teorije in prakse, nudimo najrazličnejše aktivnosti za študnte ter tesno sodelovanje s podjetniškim ekosistemom.

 

 

Študij je znasnovan tako, da mlade izobražujemo za širok nabor kariernih možnosti, s pridobljenimi znanji pa lahko diplomanti gradijo svojo kariero na obsežnem področju podjetništva:

  • pri vodenju malih in srednje velikih podjetij,
  • pri uresničevanju podjetnih načrtov kot zaposleni v večjih podjetjih,
  • pri uresničevanju in razvoju podpornega okolja za podjetništvo v nacionalnih, regionalnih ali občinskih organizacijah,
  • pri delu v finančnih institucijah, povezanih s storitvami za mala in srednje velika podjetja,
  • pri ustanavljanju lastnih ali prevzemanju utečenih in družinskih podjetij.

Univerzitetna usmeritev Podjetništvo tako ni namenjena le študentom, ki imajo vizijo ustanoviti lastno podjetje, ampak tudi tistim, ki se nameravajo zaposliti v organizacijah vseh vrst ter zlasti tistim, ki si želijo različnosti, zanimivih kombinacij teorije in prakse ter navezovanja poslovnih stikov že med študijem.

 

V okviru študija študenti pridobijo poslovna znanja, razvijajo svoje podjetniške sposobnosti in analitično mišljenje, pridobijo sposobnosti vodenja malih in srednje velikih podjetij, se naučijo uporabljati orodja odločanja in vodenja podjetij, se naučijo ustanoviti podjetje ali prevzeti vodenje družinskega ali utečenega podjetja.

Študente podpiramo pri njihovih podjetniških aktivnostih in jim omogočamo udejstvovanje na podjetniških tekmovanjih in prireditvah (npr. ImagineCup, POPRI, Start-up vikendi ipd.). Spodbujamo timsko sodelovanje mladih ter ponujamo dodatna znanja domačih in tujih strokovnjakov iz prakse. Prepoznani smo tudi po podjetniških strokovnih ekskurzijah, v okviru katerih študentje obiščejo podjetja in inštitucije podpornega okolja.

Naša posebnost je tudi opcija opravljanja obvezne študijske prakse oziroma t.i. smernega projekta v mentorskem podjetju. V primeru, da se študent odloči za opravljanje smernega projekta v mentorskem podjetju, si izbere malo ali srednjeveliko podjetje, ki nima manj kot 10 in ne več kot 100 zaposlenih, v katerem en dan v tednu (vpraviloma v tretjem letniku) opravlja praktičen del izobraževanja. Število mentorskih podjetij, v katerih so študenti preverjali teorijo, ki so jo spoznali v predavalnicah,  pa je v vseh letih naraslo že na več kot 400. Zraven tega lahko študenti smerni projekt opravijo tudi z delom v družinskem podjetju, z ustanovitvijo lastnega podjetja, z delom na raziskovalnih projektih, preko sodelovanja v aktivnostih, ki jih organizirajo mehanizmi inovacijskega in podjetniškega podpornega okolja, preko sodelovanja na tekmovanjih in podobno.

 

Podrobnejše informacije in predmetnik

Predstojnica: izr. prof. dr. Katja CRNOGAJ

Kabinet: K111

Tel: ++386 (0)2 22 90 263

email: katja.crnogaj@um.si