Predavanje o bontonu za podjetnike

5. 3. 2019

»Kultura vedenja, poslovni bonton, se znamo obnašati? Poslovna odličnost«

V četrtek, 14. marca 2019, ob 9h, se je v PA odvilo zanimivo predavanje »Kultura vedenja, poslovni bonton, se znamo obnašati? Poslovna odličnost«, ki ga je na povabilo Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja vodila strokovnjakinja za bonton ga. Bojana Košnik Čuk.

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, tako v zasebnem življenju kot tudi na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami.

Potrebujemo pravila komunikacije z drugimi ljudmi. Ta zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave.

Na delavnici, ki je bila namenjena študentom na usmeritvah Podjetništvo ter Podjetništvo in inoviranje, smo slišali:

  • pravila sodobnega evropskega bontona, novosti v poslovnem svetu;
  • preprosto formulo s katero si vedno lahko pomagamo, v kulturi vedenja, v bontonu, če smo v dilemi, zadregi, tako zasebno kot poslovno;
  • nekaj nasvetov glede delovnega bontona, vljudno vedenje udeležencev v delovnem okolju;
  • kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s strankami, poslovnimi partnerji, kaj storiti če ga polomimo;
  • o neverbalnem komuniciranju, poslovni govorici telesa;
  • olikanem poslovnem sestanku (nekaj nasvetov za dobro izpeljan sestanek, razgovor)
  • in še več.

Poseben poudarek je bil namenjen  primerom iz prakse, dilemam v katerih se kot  ljudje, ki smo vpeti v različne delovne procese in različne življenjske situacije, še prehitro znajdemo.

O predavateljici:

Delavnico je izvedla Bojana Košnik Čuk, samostojna predavateljica, ki se že več kot deset let ukvarja z bontonom v podjetjih in s protokolom.  Izvedla je številna samostojna predavanja in delavnice o diplomatskem, poslovnem protokolu in kulturi vedenja. Je avtorica številnih strokovnih prispevkov in  strokovne knjige 24 ur poslovnega bontona.

 

Nekaj foto utrinkov:

Vabilo POSLOVNI BONTON marec 2019