Posvetovanje Podjetništvo za inovativno družbo

1. 1. 2009

Ob priložnosti praznovanja 15 obletnice študijske smeri podjetništvo, je 14. aprila 2009 na Ekonomsko–poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki letos praznuje tudi svojih 50 let delovanja, potekalo posvetovanje pod naslovom »Podjetništvo za inovativno družbo«. Organiziral ga je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij, ki deluje v okviru EPF. Gostje iz gospodarstva, podpornega podjetniškega okolja in fakultete sodelovali v zanimivem programu sestavljenem iz predavanj, predstavitev in okrogle mize. Rdeča nit dogodka je bila namenjena osvetlitvi in poudarku pomena podjetništva za razvoj sodobne, na znanju temelječe družbe.

»Mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki jih je po številu v Sloveniji največ, potrebujejo za upravljanje posebej izobražen kader. Specializacija poslovnih funkcij, ki jo poznamo pri velikih podjetjih je zaradi manjšega števila zaposlenih v MSP neuporabna. Študijski program podjetništva EPF je zato že 15 let ukrojen po meri potreb sodobnih inovativnih podjetnikov« je povedal prof. Miroslav Rebernik, predstojnik Katedre za podjetništvo in ekonomiko podjetja na EPF ter predstojnik IPMMP.

V 15 letih se je na študijski smeri izšolalo 15 generacij študentov podjetništva. Veliko izmed njih danes zaseda vidne položaje v slovenskem gospodarstvu. Danes skupaj na dodiplomskih in podiplomskih programih podjetništva EPF študira več kot 240 študentov. Zaradi vpletenosti v številne raziskovalne projekte na eni strani (Global Entrepreneurship Monitor, Slovenski podjetniški observatorij in drugi), ter projekte z gospodarstvom na drugi strani (konferenca PODIM, tekmovanje Start:up Slovenija, Tovarna podjemov,…), se smer podjetništvo nenehno prilagaja sodobnim trendom in potrebam iz gospodarstva. Navkljub spremembam in posodobitvam študijskih smeri pa ostajajo pri zasnovi programa zvesti preizkušenemu švedskemu modelu četvorne vijačnice, ki se je skozi generacije izkazal kot uspešen in učinkovit pristop.

Na celodnevnem dogodku je s 17 prispevki in v okrogli mizi sodelovalo 20 gostov, ki prihajajo iz vrst fakultete, slovenskega podpornega okolja, Ministrstva za gospodarstvo in slovenskih podjetij. Eden izmed vrhuncev posveta je bila okrogla miza z naslovom »Podjetništvo za inovativno družbo« na kateri so sodelovali (na fotografiji iz leve proti desni): Prof. dr. Miroslav Rebernik in Prof. ddr. Matjaž Mulej iz EPF, mag. Jure Verhovnik iz Tovarne podjemov, Mag. Tadej Krošlin iz družbe Surovina d.d. in predavatelj EPF UM ter Simon Štrancar iz družbe G-1, d.o.o.. Udeleženci okrogle mize, ki jo je povezoval samostojni novinar Aleš Pregl, so iskali odgovore na izziv, kako v slovenski družbi spodbuditi nastanek še večjega števila inovativnih in uspešnih MSP.