Podporno okolje za podjetništvo

Po vzoru številnih tujih, zlasti ameriških poslovnih praks podpornih storitev za podjetništvo, sta prof. dr. Miroslav Rebernik in mag. Matej Rus že leta 2001 ustanovila Tovarno podjemov – univerzitetni podjetniški inkubator Univerze v Mariboru, ki je od leta 2001 do danes podprla več kot 100 start-up podjetij in pregnetla več kot 500 podjetniških idej.Ekipa Tovarne podjemov je  leta 2001 prevzela organizacijo konference PODIM, ki jo je do takrat v okviru različnih organizacij dolga leta uspešno vodil prof. ddr. Matjaž Mulej. Letna organizacija dogodka, ki smo ga temeljito prenovili in dopolnili, je zahtevala povezovanje s številnimi deležniki slovenskega in globalnega podjetniškega ekosistema. V letu 2007 je na temelju izkušenj sodelovanja v projektu Najpodjetniška ideja, ki je potekal pod okriljem časnika Finance, nastalo tekmovanje start-up podjetij Start:up Slovenija, vzpostavljena pa je bila tudi  spletna platforma za povezovanje in promocijo ključnih deležnikov slovenskega start-up ekosistema www.startup.si. Slednja je pomenila širitev dejavnosti izven okvirjev Univerze v Mariboru in mesta Maribor.


Danes je Tovarna podjemov ponosen nosilec Iniciative Start:up Slovenija, ki jo od leta 2011 sooblikuje skupaj s pogodbenim strateškim partnerjem Tehnološkim parkom Ljubljana. V partnerstvu sta bila razvita dva javna pospeševalniška programa, ki se izvajata v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom. Oba zagotavljata podjetjem kombinacijo finančnih virov in podpornih storitev v obliki mentorstev, svetovanj, infrastrukture in mreženja. Prvi Start:up GeekHouse je namenjen podjetjem v start-up fazi, drugi Go:Global Slovenija pa start-up podjetjem v fazi rasti. V okviru obeh programov je bilo podprtih več kot 60 slovenskih start-up podjetij.

Inkubacija start-up podjetij

Inkubacija start-up podjetij

Izpostaviti velja tudi Start:up Maribor, program za podjetniški preboj našega univerzitetnega mesta in regije, kjer si želimo Maribor postaviti na zemljevid podjetnikom prijaznih mest. Nosilec programa je Tovarna podjemov, kot pomemben element inovacijskega ekosistema Univerze v Mariboru, znotraj stebra RAZ:UM »Podjetništvo in inoviranje«. Konzorcij partnerjev, skupaj s financerji in Iniciativo Start:up Slovenija, z izvajanjem programov za aktivacijo talentov in zagon startup podjetij na področju Maribora in Podravja zagotavlja vse potrebno za realizacijo podjetniških idej: od prostorov in najsodobnejših znanj, do mentorjev in dostopa do virov financiranja.

Inkubacija start-up podjetij

Preko Iniciative Start:up Slovenija je Tovarna podjemov v letu 2016 postala tudi polnopravni član Evropske startup mreže (ESN – European startup network) ter si v letu 2018 pridobila status ambasadorja programa Startup Europe, ki ga vodi Evropska komisija.


V letih razvoja podjetniškega izobraževanja na EPF smo ob nenehnem izpopolnjevanju pedagoškega procesa, vlagali tudi v vrhunske raziskovalne kompetence ter se angažirali pri nastanku prvega univerzitetnega inkubatorja v Sloveniji – Tovarne podjemov, ki skrbi za implementacijo podjetniških idej v praksi. Zavedamo se, da mora idealno okolje za podjetništvo zagotoviti kritično maso podjetniških talentov, odličnih podpornih storitev ter dostop do znanja, tehnologije in kapitala. Sodelavci Katedre in Inštituta si bomo tudi v prihodnje prizadevali uresničevati ambiciozno zastavljene načrte pri soustvarjanju in razvijanju slovenske podjetniške družbe.