O nas

Začetki

Prof. dr. Rebernik je nekoč dejal, da se je, kot vsak dober podjetniški projekt, tudi podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) leta 1992 začelo z dobro idejo. Želel je namreč razrešiti problem večanja vrzeli med potrebami po poslovnih znanjih, prilagojenih posebnostim manjših podjetjih in takrat prevladujočim načinom poslovnega izobraževanja, usmerjenega prvenstveno na usposabljanje za zaposlovanje v velikih poslovnih sistemih. Management malih podjetij (MMP), kot se je izvorno imenovala prva podjetniška usmeritev, je bila zasnovana na razumevanju, da uspešnost sodobnih razvitih držav temelji na uspešnosti številnih malih in srednje velikih podjetij ter da je treba izobraževanje prilagoditi spremembam in trendom v sodobnem svetu. Študijska usmeritev je nastala s pomočjo Tempus programa in je temeljila na izkušnjah švedskega tovrstnega izobraževalnega modela. V projektu so sodelovali University College of Borås (Švedska), School of Economics and Commercial Law – Univerza v Goeteborgu (Švedska), De Vlerick School of Management – Univerza v Gentu (Belgija) ter Faculty of Economics and Banking – Univerza v Udinah (Italija), ter seveda Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru. S predano ekipo profesorjev s štirih fakultet iz Maribora, Kranja in Ljubljane ter s kolegi iz tujine je nastal prodoren študijski program. V prvo generacijo se je vpisalo 13 študentov.

Prva generacija študentov MMP na strokovni ekskurziji leta 1995

Prva generacija študentov MMP na strokovni ekskurziji leta 1995

Po izteku projekta in evropskega financiranja se je v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (1993) leta 1996 ob akreditiranju univerzitetnega študijskega programa »Ekonomija« in visokošolskega strokovnega študija »Poslovna ekonomija«, kot naslednica programa Management malih podjetij, na obeh ravneh izoblikovala študijska smer Podjetništvo. V študijskem letu 2006/2007 je sledila Bolonjska reforma, ki je prinesla korenite vsebinske spremembe. Usmeritev Podjetništvo se je ohranila na obeh dodiplomskih programih, univerzitetnem študijskem programu »Ekonomske in poslovne vede« ter na visokošolskem strokovnem študijskem programu »Poslovna ekonomija«. Na magistrskem študijskem programu »Ekonomske in poslovne vede«, pa se je preimenovala v usmeritev Podjetništvo in inoviranje.

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja

Člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja smo posamezniki, ki o podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ne le učimo, ampak to tudi počnemo. V prvi vrsti se inovativnost oziroma podjetnost in ustvarjalnost kažeta v stalnem bogatenju vsebin predmetov ter z uvajanjem novih in sodobnih načinov dela v pedagoški proces. Združujemo učitelje in raziskovalce z raznolikim znanjem in bogatimi izkušnjami na različnih področjih ekonomske in poslovne stvarnosti.

 

prof. dr. Karin Širec (predstojnica)

Tel: +386 (0)2 22 90 114
e-mail: karin.sirec@um.si

prof. dr. Miroslav Rebernik

Tel: +386 (0)2 22 90 254
e-mail: miroslav.rebernik@um.si

prof. dr. Zdenka Ženko

Tel:+386 (0)2 22 90 113
e-mail: zdenka.zenko@um.si

prof. dr. Barbara Bradač Hojnik

Tel: +386 (0)2 22 90 256
e-mail: barbara.bradac@um.si

doc. dr. Katja Crnogaj

Tel: +386 (0)2 22 90 263
e-mail: katja.crnogaj@um.si

mag. Matej RUS

Tel: +386 (0)2 22 90 258
e-mail: matej.rus@um.si

Ivona Huđek, mag. ekon. (mlada raziskovalka)

Tel: +386 (0)2 22 90 269
e-mail: ivona.hudjek1@um.si

prof. dr. Dijana Močnik (zunanja sodelavka)

Tel: +386 (2) 22 07 089
e-mail: dijana.mocnik@um.si