O nas

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru (EPF UM) se osredotoča na razvoj podjetništva kot znanstvene discipline. Ponuja študijske programe, kot so Podjetništvo VS, Podjetništvo UN, Podjetništvo in inoviranje MAG ter podjetniške vsebine na doktorskem študijskem programu. Katedra sodeluje z Inštitutom za podjetništvo in management malih podjetij, Tovarno podjemov, Iniciativo Start:up Slovenija, programom Startup Maribor, mednarodno podjetniško konferenco PODIM in drugimi domačimi ter tujimi institucijami za podporo podjetništva.

Člani katedre združujejo učitelje in raziskovalce z raznolikim znanjem in bogatimi izkušnjami na različnih področjih ekonomije in poslovanja. V 30 letih obstoja je katedra razvila številne podjetniške programe na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni, skupaj z Mednarodnim centrom za podjetniške študije (ICES).

EPF UM se osredotoča na trajnostni razvoj in inovacije ter vzdržuje močne vezi z uspešnimi podjetniki, inovatorji in vodilnimi domačimi ter mednarodnimi podjetji. Katedra je aktivno vključena v dva pomembna longitudinalna raziskovalna projekta – Slovenski podjetniški observatorij in Globalni podjetniški monitor.

S prihodnostjo v mislih se katedra osredotoča na vzgojo ustvarjalnih in inovativnih mladih posameznikov, pripravljenih na izzive hitro spreminjajočega se poslovnega okolja.

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja

Člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja smo posamezniki, ki o podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ne le učimo, ampak to tudi počnemo. V prvi vrsti se inovativnost oziroma podjetnost in ustvarjalnost kažeta v stalnem bogatenju vsebin predmetov ter z uvajanjem novih in sodobnih načinov dela v pedagoški proces. Združujemo učitelje in raziskovalce z raznolikim znanjem in bogatimi izkušnjami na različnih področjih ekonomske in poslovne stvarnosti.

 

prof. dr. Karin Širec (predstojnica)

Tel: +386 (0)2 22 90 114
e-mail: karin.sirec@um.si

prof. dr. Zdenka Ženko

Tel:+386 (0)2 22 90 113
e-mail: zdenka.zenko@um.si

prof. dr. Barbara Bradač Hojnik

Tel: +386 (0)2 22 90 256
e-mail: barbara.bradac@um.si

prof. dr. Katja Crnogaj

Tel: +386 (0)2 22 90 263
e-mail: katja.crnogaj@um.si

dr. Ivona Huđek

Tel: +386 (0)2 22 90 269
e-mail: ivona.hudjek1@um.si

mag. Matej RUS

Tel: +386 (0)2 22 90 258
e-mail: matej.rus@um.si

prof. dr. Dijana Močnik (zunanja sodelavka)

Tel: +386 (2) 22 07 089
e-mail: dijana.mocnik@um.si