Izračun ekonomike investicije kot podlaga za odločitev za zagon projekta in pridobivanja investitorjev

4. 1. 2019

Gostujoči predavatelj: mag. Tadej Krošlin

Tema: Izračun ekonomike investicije kot podlaga za odločitev za zagon projekta in pridobivanja investitorjev

Predavanje bo v torek, 08. 01. 2019 ob 9.00 uri v predavalnici PB, Razlagova 20.

Predstavljen bo celoten proces zbiranja podatkov in variant izračuna ekonomike investicij ter njenih sprememb in prilagoditev tekom 1 leta – od osnovne ideje za zagon projekta, postopka zbiranja sredstev (najprej od bank, potem od investitorjev), pogajanj z dobavitelji, pa do zagona pralnice in spremljanja uspešnosti njenega poslovanja in uresničevanja izračunane ekonomike. Vzporedno pa bo prikazan tudi proces izgradnje samopostrežne avtopralnice Spritzer Slovenska Bistrica.

Mag. Tadej Krošlin, podjetnik, solastnik večih podjetij, ki se ukvarjajo z digitalizacijo poslovanja, zlasti na področju zavarovalništva (#insurtech) in z njimi povezanimi storitvami. Ukvarja se s področjem ekonomike investicij, vodenjem razvoja in inovacij ter implementacijo informacijskih rešitev z uporabo agilnih metod projektnega vodenja ter design thinkinga. Pred tem je 10 let vodil razvoj in informatiko v podjetju Gorenje Surovina d.o.o.. Je gostujoči predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je magistriral s področja Inovacijskega managementa.

Vljudno vabljeni!

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja