GEM DATA HACKHATON

22. 5. 2023

18. maja 2023 je na Ekonomsko-poslovni fakulteti prvič potekal dogodek – GEM Data Hackathon, namenjen preučevanju vpliva digitalizacije prodaje na podjetništvo. Inovativni dogodek je pritegnil lepo število študentov dodiplomskih in podiplomskih programov, ki so bili pripravljeni poglobiti svoje znanje in raziskati slovensko ter globalno podatkovno bazo največje svetovne raziskave podjetništva Global Entrepreneurship Monitor – GEM, da bi odkrili nove perspektive v svetu digitalne transformacije poslovnih procesov.

V današnjem času digitalna transformacija podjetjem omogoča izboljšanje poslovnih procesov, povečanje učinkovitosti in pridobivanje konkurenčnih prednosti. GEM Data Hackathon je zato bil zasnovan s konkretnim ciljem: ugotoviti, kako se digitalizacija prodaje dejansko odraža v praksi, kakšen vpliv ima na poslovanje in s kakšnimi izzivi se podjetja najpogosteje soočajo pri uvajanju digitalnih tehnologij v poslovne procese.

GEM Data Hackathon je potekal ves dan, pri čemer so bili študenti razdeljeni v več skupin, vsaka pa se je posvetila raziskovanju specifičnih vidikov digitalizacije prodaje. Pod mentorstvom izkušenih profesorjev Katedre za podjetniško in ekonomiko poslovanja ter Katedre za kvantitativne ekonomske analize ter ob pomoči tujih strokovnjakov s področja podjetništva, so študenti pokazali svoje spretnosti analize podatkov in oblikovanja rešitev, da so ustvarili celovito sliko o vplivu digitalizacije na poslovne procese.

Vzdušje na dogodku je bilo polno navdušenja in intenzivnega dela. Študentje so se medsebojno spodbujali in izmenjevali ideje ter se poglobili v analize, da bi odkrili nove uvide in trende. Skozi delavnice, predavanja in razprave so se predhodno študenti seznanili s prakso in izkušnjami iz podjetniškega sveta, kar jim je omogočilo boljše razumevanje izzivov in priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija prodaje.

Po napornem delovnem dnevu so se skupine študentov predstavile s svojimi ugotovitvami. Mednarodna ocenjevalna komisija, je ocenila predstavitve glede na inovativnost, kakovost analize podatkov, jasnost in uporabnost rezultatov ter predlogov za izboljšanje.

V sklepnem delu tekmovanja sta nagrado za prvo in drugo mesto prejela tima, ki sta najbolj izstopala po svoji izvirnosti in celovitosti raziskave in rešitve. Študenta Peter Vuk in Lina Jenšac sta osvojila prvo mesto. V svoji raziskavi sta analizirala globalne GEM podatke ter preučevala statistično značilne razlike med geografskimi regijami glede uporabe digitalnih tehnologij med zgodnjimi podjetniki v času pandemije COVID-19. Posebej sta se osredotočila na delež podjetnikov, ki so med pandemijo uporabljali digitalne tehnologije za prodajo izdelkov ali storitev, ter na pričakovanja podjetnikov glede uporabe digitalnih tehnologij v naslednjih šestih mesecih. V svoji raziskavi sta prav tako preučevala prepletanje digitalnega in zelenega prehoda ter vlogo digitalizacije pri spodbujanju trajnostnega poslovanja.

Študentki Pina Dobršek in Brana Živković sta osvojili drugo mesto. Skozi obsežno analizo podatkov sta ugotovili pomembnost digitalnih tehnologij za podjetnike v pandemičnih razmerah ter identificirali morebitne vzorce med motivi, spolom in starostjo podjetnikov ter njihovo uporabo digitalnih tehnologij.

Dogodek so podprla podjetja, ki so prepoznala pomen tekmovanja in se pridružila kot sponzorji. Podjetja LANCom d.o.o., TikoPro d.o.o. in Tovarna Podjemov so tako aktivno prispevala k organizaciji dogodka in tudi nagradila najboljši ekipi.