Finančni instrumenti Slovenskega podjetniškega sklada za spodbujanje rasti MSP

30. 5. 2019

Gostujoče predavanje

Organizira: Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja (v okviru predmeta Dinamično podjetništvo)

Naslov: Finančni instrumenti Slovenskega podjetniškega sklada za spodbujanje rasti MSP

Kdaj: 03.06.2019 ob 10.00 uri

Kje: S10

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je specializirana razvojno – finančna institucija za spodbujanje rasti in razvoja podjetništva v Sloveniji po vzoru najboljših svetovnih praks. Osnovno poslanstvo SPSa je zagotoviti ugodne finančne vire za zagonska, hitrorastoča, inovativna ter ostala mikro, mala in srednje velika podjetja v Sloveniji, da lahko z njimi realizirajo zastavljeno rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializirana tržišča. Predstavnica SPSa ga. Mateja Grobelnik, nam bo predstavila instrumente in ukrepe, ki lajšajo dostop do finančnih sredstev MSP-jem.

Povzetek vsebine:

  • Vloga Slovenskega podjetniškega sklada v okolju in namen financiranja za MSP
  • Kratek promocijski film SPSa o ponudbi finančnih instrumentov z vključenimi dobrimi praksami
  • Predstavitev finančnih produktov za MSP v vseh fazah razvoja podjetja (zagon, rast, globalna rast) in predstavitev različnih oblik financiranja (zagonski kapital, lastniško financiranje – semenski in tvegan kapital, dolžniško financiranje – garancije, mikrokrediti)
  • Pomoč pri doseganju globalnega uspeha zagonskih in hitrorastočih podjetij ter oblikovanje START UP EKOSISTEMA V SLOVENIJI
  • Učinki, ki jih podprta podjetja uspejo ustvariti v okolju ter učinki, ki jih dosegajo mlada in start up podjetja
  • Primeri dobrih praks – primeri podprtih podjetij SPSa
  • Možnost diskusije (vprašanja, odgovori)