22Nov

Obisk Slovenskega foruma inovacij

Ljubljana

Gospodarsko razstavišče je med 22. in 23. novembrom 2011 gostilo zdaj že tradicionalni, slovenski forum inovacij, nacionalni vseslovenski dogodek na temo inovativnosti in podjetništva. Zaradi velikega zanimanja, smo se ga tudi letos udeležili študentje dodiplomskega študija na BU in VS programu, smer Podjetništvo ter študentje magistrskega študija na smeri Podjetništvo in inoviranje.

Slovenski forum inovacij kaže na inovacijsko sposobnost Slovenije ter omogoča predstavitev idej širši javnosti, ter tako navezuje kontakte, ki so še kako potrebni za nadaljnji razvoj.

Letos je v izboru za 6. Slovenski forum inovacij sodelovalo 235 prijav, ki so jih lahko prijavila podjetja, inovatorji, posamezni podjetniki, raziskovalno-razvojne inštitucije ter študentje in dijaki. Največ je tako bilo prijavljenih kar 157 inovativnih proizvodov, 56 inovativnih storitev in 22 poslovnih modelov in procesov. Zastopana področja prijav so bila zelo raznolika, pri čemer so se vsebinska področja nanašala na elektrotehniko in telekomunikacije, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalništvo in informatiko, medicino, arhitekturo in gradbeništvo.
Dogodek je bil glede na tematiko razdeljen na štiri področja oz. programe: mednarodni program, poslovno-inovacijski program, program za mlade in odprti oder, ki so potekali vzporedno, glede na zastavljen dnevni red.
Uvod v 6. SFI, je na odprtem odru potekal z uradno otvoritvijo in nagovorom direktorja JAPTI-ja, g. Boscarola in častnega gosta dogodka, predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka.
Že pred samim začetkom smo študentje s strani predavateljev dobili namig, katerega vsebinskega sklopa se naj udeležimo. Sama sem se tako udeležila Poslovno-inovacijskega programa, ki se je začel s predavanjem Slovenija znižuje CO2 in primeri dobre prakse. Posebej zanimivo je bilo predavanja, v nadaljevanju pa okrogla miza z naslovom Postani hitro rastoče, inovativno podjetje. Glede na odzive publike so se omenjenega predavanja udeležili predvsem tisti, ki v prihodnosti želijo ustanoviti podjetje, pri čemer pa bi si radi pomagali z različnimi viri financiranja, s katerimi so bili seznanjeni skozi kratke predstavitve. V nadaljevanju je bila še posebej zanimiva okrogla miza, katere so se udeležili tekmovalci Start-upa, ki so s publiko delili svoje izkušnje ter nasvete.

Zagotovo je svoj pečat pustil tudi odprti oder, ki je bil za marsikoga zelo zanimiv, predvsem takrat, ko so se predstavili avtorji inovacij v kategoriji storitve in proizvodi podjetij. Same inovacije so bile v razstavnem prostoru tudi s strani razstavljavcev prikazane in podrobneje razložene.

Polni vtisov in zagona za uresničitev idej, ki rastejo v nas samih, smo se študentje odpravili proti domu. Zagotovo bo SFI v bližnji prihodnosti zaznamovala kakšna inovativna ideja, morebiti rešitev, ki bo prišla s strani študentov Podjetništva, na katero pa bomo takrat še posebej ponosni. Pri tem pa ne smemo pozabiti, kakor pravi mag. Mitje Gasparija, da moramo ustvarjene talente uporabljati preudarno, a hkrati predrzno.