Bolonjska magistrska študijska usmeritev Podjetništvo in inoviranje

Magistrska študijska usmeritev Podjetništvo in inoviranje je namenjena podjetnim, ustvarjalnim in inovativnim posameznikom, ki želijo uspeti na svoji poklicni poti ter z znanjem, izkušnjami, podjetnostjo in ustvarjalnostjo pomembno prispevati k uspešnosti organizacij, v katerih se bodo zaposlili. Usmeritev torej ni namenjena le študentom, ki imajo vizijo ustanoviti lastno podjetje, pač pa tudi tistim, ki se nameravajo zaposliti v organizacijah vseh vrst – gospodarskih družbah, neprofitnih organizacijah in javnih družbah.

 

 

Z magistrsko študijsko usmeritvijo Podjetništvo in inoviranje se je EPF UM postavila ob bok številnim tujim fakultetam, kjer poteka podiplomski študij s prav tako oziroma podobno vsebino. Z mednarodno naravnanostjo (glede vsebin, gostujočih predavateljev, možnostjo semestrskega študija na tuji univerzi) pa je postala EPF UM eden izmed ponudnikov tega znanja ne le doma pač pa tudi v tujini. To je povsem naravna pot, kajti EPF UM je bila v slovenskem univerzitetnem prostoru med pionirji podjetniškega izobraževanja, med prvimi pa je dala potreben poudarek tudi inoviranju.

 

Usmeritev uvaja napredne metode dela, izbrano svetovno in domačo literaturo ter se z načinom dela približuje stvarnim situacijam v praksi. Zaradi dolgoletnih izkušenj poučevanja podjetništva  smo pridobili znanja, izkušnje in povezave po vsem svetu. Ta nam omogočajo, da študentje pridobijo najnovejša tako teoretična, kot povsem aplikativna znanja, ki temeljijo na uporabi sodobnih metod in pristopov.

V sklopu posameznih študijskih vsebin in predmetov študentje preverjajo teoretična spoznanja z analizo konkretnih podjetij, naučijo se uporabljati različna poslovna orodja, ki jih nato lahko pri svojem delu neposredno implementirajo. Na ta način študente usposobimo za zahtevna dela v različnih podjetjih in organizacijah, da bodo sposobni odgovorno in kompetentno opravljati svoje delo, pa naj bo to v lastnem ali družinskem podjetju, mednarodni korporaciji, klasičnem malem podjetju ali drugi inštituciji sistema za podjetništvo in inoviranje.

Poslovno izobraževanje ne more biti učinkovito, če študenti nimajo stika s poslovno prakso. Zato v pedagoškem procesu sodelujejo tudi številni vrhunski podjetniki, inovatorji ter direktorji uspešnih domačih in mednarodnih podjetij, ki študentom predstavijo svoje metode dela, primere dobre prakse in izkušnje. Študente podpiramo pri njihovih podjetniških aktivnostih in jim omogočamo udejstvovanje na podjetniških tekmovanjih in prireditvah. Vsi naši magistrski študentje se udeležijo tudi odmevne mednarodne konference PODIM, kjer v dveh dneh pridobijo podjetniška znanja svetovno priznanih govorcev in si ustvarijo nove poslovne povezave tako s startup podjetniki, kot ustaljenimi podjetji in podpornim okoljem.

O dobrih rezultatih študijskega programa priča tudi razpon zaposljivosti naših diplomantov tako v slovenskem kot mednarodnem poslovnem okolju. Številni prevzemajo vodenje družinskih podjetij, zasedajo vodilna mesta v slovenskih MSP-jih in tudi večjih gospodarskih sistemih. Nekateri pa najdejo zaposlitev tudi v subjektih podpornega okolja in drugih organizacijah.

 

Podrobnejše informacije in predmetnik

Predstojnica: dr. Barbara BRADAČ HOJNIK, izredna profesorica

Kabinet: K-107

Tel: ++386 (0)2 22 90 256

Email: barbara.bradac@um.si