Bolonjska doktorska študijska usmeritev Podjetništvo

Temeljni cilj doktorskega študija Podjetništva na EPF je usposobiti študente za samostojno raziskovanje podjetništva, tako da jim podamo ključne teoretične zasnove področja in osrednje metodološke pristope k raziskovanju podjetniških fenomenov. Cilj je tudi, da razvijejo sposobnost kritičnega dojemanja podjetniške stvarnosti in družbene odgovornosti ter razumejo inovativno reševanje problemov kot vsakodnevno prakso. Doktorski študijski program Podjetništva na EPF je naravnan izrazito raziskovalno. Študenti pridobijo poglobljeno znanje in razumevanje podjetništva na nacionalni in globalni ravni, od njih pa zahteva individualno raziskovalno delo in rezultate, ki so izpostavljeni kritični presoji profesorjev, študentov in strokovne javnosti. Študenti pridobijo najsodobnejša ekonomska znanja in ustrezne metodologije, ki jim omogočajo odkrivanje lastnih izvirnih, raziskovalnih potencialov.

Zaradi močnih svetovnih raziskovalnih in strokovnih mrež, v katere so vključeni predavatelji na podjetniški smeri oziroma Inštitut za podjetništvo in management podjetij (npr. GEM, DIANA, ECSB), študentje dobijo možnosti vključevanja in neposredne uporabe podatkovnih baz za njihovo raziskovanje. Direktno se lahko vključijo tudi v doktorski program ICES, ki se izvaja v partnerskem sodelovanju univerz iz petih držav – Osijek (Hrvaška), Celovec (Avstrija), Durham (Velika Britanija), Turku (Finska) in Maribor. Poleg navedenih držav sodelujejo v programu tudi profesorji iz ZDA, Nizozemske in Irske. Program temelji na logiki Erasmus programov, kar pomeni, da se študent vpiše na matični fakulteti, potem pa lahko v dogovoru z mentorjem izbira ustrezne predmete na partnerskih univerzah, ki se na matični univerzi priznajo kot opravljena obveznost.

 

Podrobnejše informacije in predmetnik

Kontakt: dr. Karin ŠIREC, izredna profesorica

Kabinet: K-220 IE/II

Tel: ++386 (0)2 22 90 114

Email: karin.sirec@um.si